Menu
Liên hệ chúng tôi theo hotline
Túi nilon, Túi tự hủy 0901 80 86 87
Bao bì Màng Ghép 0898 80 86 87
Sản phẩm Túi Vải 0909 760 780
Túi Giấy - SP Giấy 0902 760 780

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK

Phòng kinh doanh

  • 26/01/2021

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh Vinpack luôn tràn đầy năng lượng

Phòng kinh doanh là một trong những bộ phận quan trọng với chức năng tham mưu, đưa ra ý tưởng về công tác phân phối sản phẩm cho các thị trường về hàng hóa và sản phẩm và đến tay người tiêu dùng bằng cách áp dụng rất nhiều phương thức khác nhau. Đồng thời cũng là bộ phận giữ vai trò chính trong công tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm hàng hóa, phát triển thị trường tiêu dùng sản phẩm.

Ngoài ra, là bộ phận tham mưu cho Ban Giám Đốc và phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong công ty như phòng hành chính, phòng kế toán, phòng marketing, phòng nhân sự… để tạo ra các chiến lược kinh doanh đúng đắn nhằm gia tăng doanh số, lợi nhuận trong từng thời điểm dựa vào kinh nghiệm. Ngoài ra phòng kinh doanh là nòng cốt giúp công ty ngày càng tăng trưởng và phát triển theo một hướng đúng đắn.

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh Vinpack luôn vui vẻ và năng động

info@vinpack.vn
button