Menu
Liên hệ chúng tôi theo hotline
Túi nilon, Túi tự hủy 0901 80 86 87
Bao bì Màng Ghép 0898 80 86 87
Sản phẩm Túi Vải 0909 760 780
Túi Giấy - SP Giấy 0902 760 780

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK

Phòng marketing

  • 26/01/2021

Phòng marketing

Phòng Marketing tài năng của Vinpack

Là bộ phận đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển hiệu quả và thu về nguồn lợi cao nhất của công ty, Bộ phận Marketing luôn giữ một vai trò lớn trong quá trình thúc đẩy thương hiệu phát triển, tăng doanh thu, thương hiệu cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Phòng Marketing còn giữ các nhiệm vụ như: nghiên cứu và dự báo thị trường, triển khai chương trình phát triển sản phẩm mới, xây dựng chiến lược marketing, phân khúc thị trường, mục tiêu và định vị thương hiệu trên thị trường,...

info@vinpack.vn
button