Menu
Liên hệ chúng tôi theo hotline
Túi nilon, Túi tự hủy 0901 80 86 87
Bao bì Màng Ghép 0898 80 86 87
Sản phẩm Túi Vải 0909 760 780
Túi Giấy - SP Giấy 0902 760 780

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK

Phòng nhân sự

  • 26/01/2021

 

Phòng nhân sự nhiệt huyết của Vinpack

Là đơn vị tham mưu và hỗ trợ cho Ban Giám Đốc toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý nghiệp vụ hành chính, cũng như các vấn đề pháp chế, hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng.

 

Phòng nhân sự của Vinpack luôn thể hiện sự chuyên nghiệp

Phòng nhân sự có vai trò quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng và bền vững nhằm đảm bảo cho công ty ngày càng phát triển, bao gồm: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo hoạt động của công ty luôn diễn ra liên tục, hiệu quả; Phụ trách việc chăm lo cho đời sống của toàn bộ nhân viên trong công ty. Đại diện công ty xử lý các tranh chấp xảy ra tại công ty; Xây dựng và quản lý các chế độ phúc lợi, đãi ngộ đối với đội ngũ nhân sự trong công ty.

info@vinpack.vn
button