Menu
Liên hệ chúng tôi theo hotline
Túi nilon, Túi tự hủy 0901 80 86 87
Bao bì Màng Ghép 0898 80 86 87
Sản phẩm Túi Vải 0909 760 780
Túi Giấy - SP Giấy 0902 760 780

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPACK

HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG

  • 27/04/2021
  • Vinpack

Hoạt động tuyển dụng nói chung và tuyển dụng tại các trường đại học nói riêng là một phần rất thiết yếu đối với Vinpack, hoạt động này góp phần tạo sự tương tác và gặp gỡ với các doanh nghiệp bạn tạo mối liên kết với nhau.

HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG

Hoạt động tuyển dụng của công ty Vinpack

Hoạt động tuyển dụng nói chung và tuyển dụng tại các trường đại học nói riêng là một phần rất thiết yếu đối với Vinpack, hoạt động này góp phần tạo sự tương tác và gặp gỡ với các doanh nghiệp bạn tạo mối liên kết với nhau. Đồng thời cũng tìm ra những ứng viên sáng giá song cũng mang Vinpack đến để cho các bạn sinh viên biết đến nhiều hơn.

 

Bình luận bài viết

info@vinpack.vn
button